Tervetuloa seurakunnan yhteyteen!

Punkaharjun helluntaiseurakunta on perustettu Punkaharjulle 13.11.1983. Toimipiirimme kuului Punkaharjun lisäksi Parikkala ja Kesälahti. Kesälahti siirtyi kuitenkin kesän 2015 aikana Kiteen alaisuuteen, joka oli luonnollinen ratkaisu jo senkin vuoksi, että Kitee ja Kesälahti yhdistyivät muutenkin kuntaliitosten kautta.

Seurakuntamme olemassaolo perustuu siihen mitä Jeesus Kristus on tehnyt puolestamme, siksi raamatun sana onkin kaiken toimintamme perusta. Seurakuntaamme kuuluu tällä hetkellä noin 50 jäsentä jotka kokoontuvat säännöllisesti yhteen mm, Jumalanpalveluksiin.

Seurakuntalaisina haluamme rakentaa elämäämme Jumalan sanan perustalle ja perheen tavoin luoda yhteisöä jossa jokainen voi tuntea olevansa hyväksytty ja tärkeä. Siksi usein kutsummekin seurakuntaa kodiksi tai perheeksi

Seurakunnan perusta on Jeesus Kristus ja raamatun sana, raamattu puhuukin hyvin paljon seurakunnasta sekä sen merkityksestä. Tulevaisuudessa haluamme seurakuntana kehittää toimintaamme ja profiiliamme entistä enemmän, raamatun ohjeiden mukaisesti juuri paikallistasolla, omilla vaikutusalueillamme. Raamattu ilmaisee muun muassa seurakunnan olevan siunaus alueelle johon Jumalan on sen asettanut.

Jer. 29:7 ”harrastakaa sen kaupungin menestystä johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.”

Apostolien teot puolestaan kertoo ensimmäisen kristillisen seurakunnan elämästä ja sen vaiheista. Sen mukaisesti Jerusalemissa jossa ensimmäinen seurakunta vaikutti, niin siellä heidän olemassa olonsa koettiin tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Toisessa luvussa mainitaan jopa heidän olleen ”kaiken kansan Suosiossa”.

Tahdomme tässä ajassa myös olla samankaltainen yhteisö joka nähdään seutukumpujemme siunauksena ja mahdollistajana. Jumala on asettanut meidät paikkakunnalle ja raamatun mukaisesti tahdomme vaikuttaa sen parhaaksi, nimenomaan ihmisten parhaaksi- Sinun parhaaksi!

Työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi teemme hengellistä arvopohjaa noudattaen ja Jumalaa kunnioittaen.
Tervetuloa mukaamme, kodin ja perheen ilmapiiriin, sellaisenaan kuin olet. Sinä olet meille tärkeä ja me olemme -SINUA VARTEN! Raamatun sanoin: ” Olet suuri ihme”.